Dødlige rykter…

En manns brød en nnen manns død er det noe dom heter…
Slik føler jeg det ovenfor rykter og ryktespredning.
Det er så lett og kanskje ikke onsinnet ment hver gang, men konsekvensene kn bli katastrofale!
Senario 1;
Du får høre noe av noen, ikke noe veldig alvorlig men nok til at du forteller det videre til en eller flere. Da du stoler på kilden og opphavet. Og vurderer heller ikke å spørre vedkommende ryktet handler om om bekreftelse da det ikke er “så farlig”. De neste forteller det videre og så videre og så videre og hver gang endrer historien seg litt. Noe blir lagt til og noe blir glemt. Kontrollen over informasjonen og hva som blir sagt er helt borte. Er dette alvorlig?

Senario 2;
Du får høre noe fra noen, noe alvorlig. Noe bekymringsfult som er potensielt skadelig for en person. Sprer du dette videre? Deler du dette med bare “en” nære for bekymringen sin del. Deler de det evt videre med bare “en”. Hva blir sagt videre, hva blir glemt? Hva blir “pyntet litt på”, er alt forstått riktig eller kan det være missforstått? Ringer du da vedkommende dette handler om?

Senario 3;
Du er sint på noen, irtitert på naboen. Forbannet/sjalu på en ex for eksempel. Er ute for å skade. Setter ut en påstand/et rykte. Legger ut på Facebook. Det plukkes opp, spres videre. Du får responsen du er ute etter. Historien går videre, noe blirglemt annet blir lagt til…Tenker du på konsekvensene???

Rykter er livsfarlige…de får egne ben, egne vinger, egne liv! Er du med på å stoppe dem eller spre dem?!?

Du har ingen kontroll på informasjon du gir videre og det kan potensielt være svært skadelig for de det handler om…

Tenk deg om før du snakker…
Ha respekt for de det gjelder og er det alvor er det andre instanser som bør kontaktes…

Rykter dreper!